ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: Προσεγγίζοντας την περατότητα της ανθρώπινης ύπαρξης από τη σκοπιά της φιλοσοφίας

ΠΕΜΠΤΗ

Έναρξη: 9 Φεβρουαρίου

Λήξη: 2 Μαρτίου

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ4)

Ενότητα 4 ομιλιών

 

 

 

 


Τιμή: Μέλη 72€, Φίλοι 83€

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ: Προσεγγίζοντας την περατότητα της ανθρώπινης ύπαρξης από τη σκοπιά της φιλοσοφίας

Φοβόμαστε τον θάνατο; Αν ναι, γιατί τον φοβόμαστε; Είναι δυνατή μια υπέρβαση αυτού του φόβου; Μπορούν η τέχνη και η φιλοσοφία να μας συμφιλιώσουν με τον θάνατο; Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε φαινόμενα όπως η θυσία ή η αυτοκτονία; Είναι η εμπειρία του θανάτου κοινή σε όλους τους πολιτισμούς; Θα προσεγγίσουμε τα ως άνω σύνθετα ζητήματα στηριζόμενοι σε διαφορετικές φιλοσοφικές παραδόσεις – και ειδικότερα στη φαινομενολογία (Heidegger, Levinas), στον υπαρξισμό (Kierkegaard, Sartre) και στην αναλυτική φιλοσοφία (Williams, Nagel). Θα ληφθούν υπ’ όψιν και οι σχετικές αναλύσεις του Freud, ενώ θα αναδειχθεί και η συμβολή της λογοτεχνίας (Tolstoy, Rilke, Blanchot).

Γιώργος Ξηροπαΐδης, Κοσμήτορας Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών