Η ΕΙΚΟΝΑ, ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΠΕΜΠΤΗ

6 Απριλίου

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ8)

 

 


Τιμή: Μέλη 18€, Φίλοι 20€

Η ΕΙΚΟΝΑ, ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΣ ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ ΣΤΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Τα περιηγητικά έργα (τέλη 15ου-αρχές 20ού αι.) αποτελούν πηγή πληροφόρησης του παρελθόντος αλλά καθρεφτίζουν και έναν χώρο φαντασιακό και με πολλαπλά επίπεδα ανάγνωσης. Η θέση και η λειτουργία της εικόνας στις περιηγητικές εκδόσεις ποικίλλει, ανάλογα με τα πνευματικά και πολιτιστικά ρεύματα στην Ευρώπη, ανάλογα με τις απαιτήσεις και την ανταπόκριση του κοινού, τις εκδοτικές σκοπιμότητες αλλά και την προσωπική, επιστημονική ή καλλιτεχνική εξειδίκευση του περιηγητή. Οι Δυτικοευρωπαίοι ταξιδιώτες, με το εικονογραφικό υλικό στα έργα τους -το πιο ευφάνταστο φορτίο στις αποσκευές των αναμνήσεών τους-, μας κληροδότησαν όλα τα αξιομνημόνευτα για τη μυρόπνοο Χίο.

 

 

 

Ιόλη Βιγγοπούλου, Δρ. Ιστορίας - Ερευνήτρια - Διπλωματούχος Ξεναγός