Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ

ΠΕΜΠΤΗ

9 Μαρτίου

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ5)

 

 

 


Κουμπαράς κοινωφελών δράσεων (από 5€)

Η ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΤΡΙΤΗ «ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΑΝΑΜΕΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ

Αναλύοντας τη μακρόχρονη σχέση παραγωγής και κατανάλωσης τρο- φής, από την πρώτη «γεωργική επανάσταση» κατά τη νεολιθική εποχή και συνεχίζοντας στη δεύτερη, στη δεκαετία του ’50, διαβλέπουμε μια φρενήρη πορεία προς την τρίτη «γεωργική επανάσταση», που θα εστιαστεί σε μια ομογενοποιημένη και βιομηχανοποιημένη μελλοντική τροφή μας. Ο καταλυτικός παράγοντας για την αναστροφή αυτής της πορείας δεν μπορεί να είναι άλλος από τον αστικό καταναλωτή. Οι απαιτήσεις του, η παιδεία και η αντικειμενική ενημέρωσή του αποτελούν μια σταθερή βάση εκκίνησης για τη λύση του προβλήματος.

 

Αλέξανδρος Γκουσιάρης, Μελισσοκόμος, Παραγωγός, Βιοκαλλιεργητής