ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ. Από τον ρομαντισμό στον αμερικανικό εξπρεσιονισμό

ΠΕΜΠΤΗ

Έναρξη: 12 Οκτωβρίου

Λήξη: 2 Νοεμβρίου

Ώρα: 18.00-19.30 (ΟΜ6)

Ενότητα 4 ομιλιών

 

 

 

 


Τιμή: Μέλη 72€, Φίλοι 83€

ΤΟΠΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ, ΤΟΠΙΑ ΤΟΥ ΥΨΗΛΟΥ. Από τον ρομαντισμό στον αμερικανικό εξπρεσιονισμό

Θα εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στις σχέσεις του αμερικανικού εξπρεσιονισμού (Newman, Rothko, Pollock κ.ά.) με τον ρομαντισμό (Friedrich, Blake, Turner κ.ά.). Θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε τις σχέσεις αυτές με βάση την αισθητική του υψηλού (sublime) του Καντ και την αισθητική του ανοίκειου (uncanny) του Φρόυντ. Η παρακολούθηση των διαλέξεων δεν απαιτεί την ύπαρξη κάποιας εξειδικευμένης γνώσης.

Γιώργος Ξηροπαΐδης, Κοσμήτορας της ΑΣΚΤ