ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Έναρξη:  10 Φεβρουαρίου

Λήξη: 12 Μαΐου

Ώρα: 11.30-13.00 (ΕΡ8)

Ενότητα 12 συναντήσεων

Τιμή: Μέλη 264€

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΤΗΣ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗΣ

Θα μελετηθούν αποσπάσματα από διηγήματα του Χόρχε Λουίς Μπόρχες καθώς και του Χούλιο Κορτάσαρ προκειμένου να εμβαθύνουμε στη δομή της ισπανικής γλώσσας και ταυτοχρόνως να αναλύσουμε το λογοτεχνικό ύφος αυτών των δύο μεγάλων συγγρα- φέων. Θα εξετασθούν τα βασικότερα γραμματικά φαινόμενα που καλύπτουν το πρώτο επίπεδο της ισπανικής γλώσσας, και θα δοθεί έμφαση στον προφορικό λόγο ούτως ώστε οι συμμετέχοντες να εισαχθούν ενεργά στη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας. Για άτομα με βασικές γνώσεις της ισπανικής γλώσσας.

Marta Silvia Dios Sanz, Φιλόλογος Πανεπ. Αθηνών, Μεταφράστρια