ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ Grandparent Effectiveness Training (GET)

ΤΡΙΤΗ

Έναρξη: 14 Φεβρουαρίου

Λήξη: 23 Μαΐου

Ώρα: 10.00-12.00 (ΕΡ3)

Ενότητα 13 συναντήσεων (η πρώτη, δωρεάν)

Τιμή: 196€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ Grandparent Effectiveness Training (GET)

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει γιαγιάδες και παππούδες με συγκεκριμένες δεξιότητες επικοινωνίας, οι οποίες συντελούν στη δημιουργία μιας ουσιαστικής, υγιούς σχέσης με τα εγγόνια τους αλλά και τα παιδιά τους. Ειδικότερα εξασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή, ενώ προάγει το αίσθημα της υπευθυνότητας, της αυτονομίας, της αυτοπειθαρχίας και της συνεργασίας. Το εργαστήριο είναι βιωματικό και διεξάγεται σύμφωνα με το μοντέλο του Dr. Thomas Gordon (www.gordonhellas.gr).

Ευαγγελία Ζαχαρούλη, ΜΑ, ECP, Ψυχοθεραπεύτρια – Προσωποκεντρική Σύμβουλος