ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ (Α’ μέρος) - Grandparent Effectiveness Training (GET)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Έναρξη: 13 Οκτωβρίου

Λήξη: 15 Δεκεμβρίου

Ώρα: 10.30-13.30 (ΕΡ7)

Ενότητα 10 τρίωρων συναντήσεων

Τιμή: 225€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ (Α’ μέρος) - Grandparent Effectiveness Training (GET)

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει γιαγιάδες και παππούδες με συγκεκριμένες δεξιότητες επικοινωνίας, οι οποίες συντελούν στη δημιουργία μιας ουσιαστικής, υγιούς σχέσης με τα εγγόνια τους αλλά και τα παιδιά τους. Ειδικότερα εξασφαλίζει την αρμονική συνύπαρξη με αμοιβαίο σεβασμό και αποδοχή, ενώ προάγει το αίσθημα της υπευθυνότητας, της αυτονομίας, της αυτοπειθαρχίας και της συνεργασίας. Το εργαστήριο είναι βιωματικό και διεξάγεται σύμφωνα με το μοντέλο του Dr. Thomas Gordon (www.gordonhellas.gr).

Ευαγγελία Ζαχαρούλη, ΜΑ, ECP, Ψυχοθεραπεύτρια – Προσωποκεντρική Σύμβουλος