ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ (Β’ μέρος) - Grandparent Effectiveness Training (GET)

ΤΡΙΤΗ

Έναρξη: 10 Οκτωβρίου

Λήξη: 12 Δεκεμβρίου

Ώρα: 10.30-13.30 (ΕΡ3)

Ενότητα 10 τρίωρων συναντήσεων

Τιμή: 225€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ (Β’ μέρος) - Grandparent Effectiveness Training (GET)

Το εργαστήριο αυτό απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει  το βιωματικό εργαστήριο του Dr. Thomas Gordon «Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα - Γιαγιάς» (www.gordonhellas.gr) και επιθυμούν να εμπεδώσουν τόσο την θεωρητική κατάρτιση τους, όσο και να εφαρμόσουν με τα εγγόνια τους αποτελεσματικά τις ήδη αποκτηθείσες δεξιότητες στις καθημερινές προκλήσεις της ανατροφής.Η θεματολογία του εργαστήριου βασίζεται στο βιβλίο της Judi Arnall «Πειθαρχία χωρίς τιμωρία» και αποσκοπεί στην διαμόρφωση μιας μη τιμωρητικής σχέσης γονέα/γιαγιάς και παιδιού, με βάση το μοντέλο Gordon.

Ευαγγελία Ζαχαρούλη, ΜΑ, ECP, Ψυχοθεραπεύτρια – Προσωποκεντρική Σύμβουλος