ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

30 ΜΑΡΤΙΟΥ - 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

 


ΓΝΩΣΤΑ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τόπος κυκλωμένος από μυθικά βουνά κι ένας αχανής κάμπος με καμαρωτό ποτάμι! Τέσσερις νομοί περιμένουν να ανακαλύψουμε τα μυστικά τους -προϊστορικά, αρχαία, βυζαντινά και οθωμανικά μνημεία, τη λαϊκή τέχνη του Θεόφιλου, τη γενέτειρα του Τσιτσάνη, τα Αμπελάκια και τη μαγευτική φύση των Αγράφων.

Με την Ιόλη Βιγγοπούλου, Δρα. Ιστορίας-Ερευνήτρια-Διπλωματούχο Ξεναγό