ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ: Κατανοώντας τις «φυσικές καταστροφές»

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 8 Ιανουαρίου

Λήξη: 29 Ιανουαρίου

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ6)

Ενότητα 4 ομιλιών, διαδικτυακά μέσω ΖΟΟΜ

 

Τιμή: Μέλη 68€, Φίλοι 75€

Δήλωση συμμετοχής στο https://bit.ly/LYVJAN2024

 

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι λεγόμενες «φυσικές καταστροφές» αποτελούν βασική συνθήκη της ανθρώπινης ιστορίας αλλά οι εξηγήσεις για την προέλευσή τους (και οι προσπάθειες για την αντιμετώπισή τους) αλλάζουν ανάλογα με την ιστορική συγκυρία. Θα αναλύσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ανθρώπινες κοινωνίες προσπαθούν να κατανοήσουν τα φαινόμενα αυτά, εξετάζοντας τις θρησκευτικές, ιστορικές και πολιτισμικές παραμέτρους τους. Θα αναλυθεί η πορεία από τον θρησκευτικό στον επιστημονικό τρόπο προσέγγισης αλλά και οι αντιδράσεις που προκάλεσε (και προκαλεί) αυτή η πορεία.