«ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ & ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ»: Τα «Μάρμαρα του Παρθενώνα» στο ελληνικό και ευρωπαϊκό φαντασιακό

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 13 Φεβρουαρίου

Λήξη: 24 Απριλίου

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ2)

Ενότητα 8 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

Τιμή: Μέλη 120€, Φίλοι 135€

Δήλωση συμμετοχής στο https://bit.ly/LYVFEB2023

 

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Καθώς η ελληνική εθνική (αλλά και η ευρωπαϊκή) ταυτότητα βασίστηκε στην αρχαιοελληνική κληρονομιά, τα μάρμαρα που απέσπασε ο Έλγιν από την Ακρόπολη στις αρχές του 19ου αιώνα εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Ελλάδα και το Βρετανικό Μουσείο. Η ενότητα των ομιλιών θα εξετάσει κριτικά το ζήτημα των «Ελγινείων», τοποθετώντας το στα μεταβαλλόμενα ιστορικά του συμφραζόμενα. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθεί η ιστορία των «Ελγινείων» και η εγκατάστασή τους στο Βρετανικό Μουσείο, οι ελληνικές προσπάθειες για τον επαναπατρισμό τους, τα κίνητρα του Λόρδου Έλγιν αλλά και ευρύτερα ζητήματα, όπως η θέση του αρχαιοελληνικού παρελθόντος στην Ευρώπη του 19ου αιώνα και η σχέση του με τον φιλελληνισμό.