ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
27
28
29
30
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
(ΕΡ1) Α.ΜΑΝΤΟΓΛΟΥ
 
(OM1) ΒΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
 
(ΟΜ2) MARTA S.D. SANZ
 
(ΟΜ3) Θ.ΤΑΣΗΣ
 
(ΕΡ2) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
(ΕΡ1) Α.ΜΑΝΤΟΓΛΟΥ
 
(OM1) ΒΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
 
(ΟΜ2) MARTA S.D. SANZ
 
(Ξ1) ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΕΝΑΚΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
 
(ΠΒ1) Α. ΜΑΝΤΟΓΛΟΥ
 
(ΕΡ2) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
(ΕΡ1) Α.ΜΑΝΤΟΓΛΟΥ
 
(OM1) ΒΙΑΙΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ
 
(ΟΜ2) MARTA S.D. SANZ
 
(ΟΜ3) Θ.ΤΑΣΗΣ