ΕΚΛΟΓΕΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ (1844-1981)

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 8 Μαΐου

Λήξη: 29 Μαΐου

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ7)

Ενότητα 4 ομιλιών

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΝΑ

Τιμή: Μέλη 72€, Φίλοι 80€

Δήλωση συμμετοχής στο https://bit.ly/LYVMAY2023

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ενότητα των τεσσάρων ομιλιών εξετάζει κριτικά το εκλογικό φαινόμενο στη νεότερη Ελλάδα από τις πρώτες εκλογές του ανεξάρτητου κράτους (1844) μέχρι και το 1981, σε σχέση με την πολιτική κουλτούρα και τις κοινωνικές συνθήκες που τις διαμόρφωσαν. Θα αναλυθούν τα εκλογικά συστήματα, οι τρόποι ψηφοφορίας, η σημασία της πρώιμης εισαγωγής της καθολικής (σχεδόν) ψηφοφορίας των αρρένων πολιτών, οι παθογένειες των ελληνικών εκλογών (όπως οι πελατειακές σχέσεις και οι κρατικές παρεμβάσεις), αλλά και οι σχέσεις των ελληνικών εκλογικών διαδικασιών με τα θεσμικά (αλλά και εξω-θεσμικά) κέντρα εξουσίας..