ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ: ΟΨΕΙΣ ΜΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 8 Οκτωβρίου
Λήξη: 28 Ιανουαρίου 2019
(εκτός από αργίες)
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ2)
Ενότητα 15 ομιλιών

Τιμή: Μέλη 255€

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα διερευνηθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις στη «μακρά διάρκεια», από την επιβολή της οθωμανικής κυριαρχίας στον ελληνικό χώρο μέχρι και τις εξελίξεις κατά τη διακυβέρνηση της Τουρκίας από τον Ερντογάν, ώστε να αναδειχθούν οι συνέχειες αλλά και οι τομές των διμερών μας σχέσεων. Στα ζητήματα που θα εξεταστούν περιλαμβάνονται η θέση των Ελλήνων στο οθωμανικό σύστημα, ο ρόλος του κεμαλισμού στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, η θέση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της ελληνικής μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη και τη Μικρά Ασία, το «Κυπριακό» και το λεγόμενο «νεο-οθωμανικό» παράδειγμα του Ερντογάν.