Επικοινωνία

Κοκκιναρά 43, 145 63 Κηφισιά

Τ: 210 62 30 913

F: 210 62 32 141

pyrnanet@otenet.gr

καθημερινές εκτός Τετάρτης

10.00-14.00 και 17.00-19.00