Ενώπιον του θανάτου: Προσεγγίζοντας την περατότητα της ανθρώπινης ύπαρξης από τη σκοπιά της φιλοσοφίας

από 9 Φεβρουαρίου 2017
Εισηγητής:Γιώργος Ξηροπαΐδης, Κοσμήτορας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σειρά 4 ομιλιών του Κοσμήτορα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, Γιώργου Ξηροπαΐδη.
Φοβόμαστε τον θάνατο; Αν ναι, γιατί τον φοβόμαστε; Είναι δυνατή μια υπέρβαση αυτού του φόβου; Μπορούν η τέχνη και η φιλοσοφία να μας συμφιλιώσουν με τον θάνατο; Πώς μπορούμε να κατανοήσουμε φαινόμενα όπως η θυσία ή η αυτοκτονία; Είναι η εμπειρία του θανάτου κοινή σε όλους τους πολιτισμούς; Θα προσεγγίσουμε τα ως άνω σύνθετα ζητήματα στηριζόμενοι σε διαφορετικές φιλοσοφικές παραδόσεις – και ειδικότερα στη φαινομενολογία (Heidegger, Levinas), στον υπαρξισμό (Kierkegaard, Sartre) και στην αναλυτική φιλοσοφία (Williams, Nagel). Θα ληφθούν υπ’ όψιν και οι σχετικές αναλύσεις του Freud, ενώ θα αναδειχθεί και η συμβολή της λογοτεχνίας (Tolstoy, Rilke, Blanchot).

(σημείωμα του ομιλητή).

Ευχαριστούμε το www.blod.gr για τη βιντεοσκόπηση.