ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ

30 Οκτωβρίου
13 Νοεμβρίου
Ώρα: 17.00-18.30 (ΕΡ6)
Ενότητα  2 συναντήσεων

Τιμή: Μέλη 44€

Εισηγητής:Γιάννης Κωτσάνης, Δρ. Μηχανικός Υπολογιστών - Επιμορφωτής Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (www.kotsanis.gr)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι καιροί απαιτούν να αξιοποιούμε τα πολλαπλά οφέλη της ψηφιακής τεχνολογίας! Πώς επικοινωνούμε γρήγορα και ανέξοδα; Πώς μαθαίνουμε τα νέα της Πύρνας, των παιδιών, των φίλων; Πώς διαμοιράζουμε πληροφορίες που εντοπίζουμε από έγκυρες πηγές ή δικό μας υλικό; Πώς βρίσκουμε τον δρόμο μας χωρίς να ξεδιπλώνουμε τους χάρτες; Πώς κάνουμε πληρωμές χωρίς να πηγαίνουμε στην τράπεζα; Πώς αγοράζουμε εισιτήρια για αεροπλάνα, πλοία, παραστάσεις; Πόσο μας απειλούν ή μας διευκολύνουν τα κοινωνικά δίκτυα;