ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ Grandparent Effectiveness Training (GET)

ΠΕΜΠΤΗ

Έναρξη: 11 Οκτωβρίου
Λήξη: 13 Δεκεμβρίου
Ώρα: 10.00-13.00 (ΕΡ4)
Ενότητα 10 συναντήσεων

Τιμή: Μέλη 225€

Εισηγητής:Ευαγγελία Ζαχαρούλη, ΜΑ, ECP, Ψυχοθεραπεύτρια-Προσωποκεντρική Σύμβουλος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του εργαστηρίου είναι να εφοδιάσει γιαγιάδες και παππούδες με συγκεκριμένες δεξιότητες επικοινωνίας, οι οποίες συντελούν στη δημιουργία μιας ουσιαστικής, υγιούς σχέσης με τα εγγόνια τους αλλά και με τα παιδιά τους. Το εργαστήριο είναι βιωματικό και διεξάγεται σύμφωνα με το μοντέλο του Dr. Thomas Gordon (www.gordonhellas.gr). Επαναλαμβάνεται στην ΠΥΡΝΑ μετά από παράκληση αρκετών μελών