ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ- Β΄ΜΕΡΟΣ Grandparent Effectiveness Training (GET)

ΠΕΜΠΤΗ

Έναρξη: 14 Φεβρουαρίου
Λήξη: 18 Απριλίου
Ώρα: 10.00-13.00 (ΕΡ5)
Ενότητα  10 συναντήσεων

Τιμή: Μέλη 225€

Εισηγητής:Ευαγγελία Ζαχαρούλη, ΜΑ, ECP, Ψυχοθεραπεύτρια-Προσωποκεντρική Σύμβουλος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο εργαστήριο μπορούν να συμμετάσχουν όσες/όσοι έχουν ολοκληρώσει το βιωματικό εργαστήριο του Dr. Thomas Gordon «Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα-Γιαγιάς» (www.gordonhellas.gr) και επιθυμούν να εμπεδώσουν τόσο τη θεωρητική κατάρτισή τους, όσο και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά τις δεξιότητες που ήδη απόκτησαν, στις καθημερινές προκλήσεις της ανατροφής. Η θεματολογία βασίζεται στο βιβλίο της Judi Arnall «Πειθαρχία χωρίς τιμωρία» και αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας μη-τιμωρητικής σχέσης γονέα/γιαγιάς και παιδιού, με βάση το μοντέλο Gordon.