ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

ΠΕΜΠΤΗ

Έναρξη: 22 Οκτωβρίου
Λήξη: 17 Δεκεμβρίου
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ5)
Ενότητα 10 ONLINE ομιλιών μέσω της πλατφόρμας ZOOM

Τιμή: 150€ (σε δύο ισόποσες δόσεις)
Aπαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο http://bit.ly/ΤΑΣΗΣΟΚΤ2020

Εισηγητής:Θεοφάνης Τάσης, Λέκτορας Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο Alpen-Adria Universität της Αυστρίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στις αρχές του 21ου αιώνα, οι βαρυσήμαντες πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές και ψυχικές συνέπειες του διαδικτύου, και γενικότερα των ψηφιακών μέσων, συνέβαλαν στην ανάδυση της εικονιστικής κοινωνίας. Ξεκινώντας από μια ιστορική αναδρομή, θα εξετάσουμε ακολούθως τα θεμελιώδη γνωρίσματα και τις βασικές έννοιες της φιλοσοφίας των ψηφιακών μέσων. Θα συζητήσουμε την καθημερινότητα στον κυβερνοχώρο και το πώς διαμορφώνεται η κοινωνική ταυτότητα εντός του. Τέλος, θα μελετήσουμε τη σχέση ψηφιακών μέσων, οικονομίας και δημοκρατίας.