Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ: Η Πατριαρχική Σχολή στην Ξηροκρήνη (1804 - 1825)

ΠΕΜΠΤΗ

18 Μαΐου 2023

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ10)

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΖΟΟΜ

 

Τιμή: Μέλη & Φίλοι 18€

Δήλωση συμμετοχής στο https://bit.ly/NNMAY2023

Εισηγητής:Νίκος Νικολαΐδης, Ιστορικός – Βαλκανιολόγος, Δρ. Παν/μίου Αθηνών
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην ομιλία του Κωνσταντινουπολίτη Ιστορικού Νίκου Νικολαΐδη, που βασίζεται στην πρόσφατη διδακτορική του διατριβή, επιχειρείται μια σκιαγράφηση της εκπαιδευτικής κίνησης στην Κωνσταντινούπολη των αρχών του ΙΘ΄ αιώνα. Παρακολουθούμε την πορεία της Πατριαρχικής Σχολής από την (αν)ίδρυσή της στην Ξηροκρήνη μέχρι την επιστροφή της στο Φανάρι. Καταγράφονται έτσι οι συσχετισμοί δυνάμεων μεταξύ των κοινωνικών ομάδων που μετείχαν της προσπάθειας (Εκκλησία, Φαναριώτες, έμποροι), οι ιδεολογικές αναζητήσεις των πρωτεργατών της, αλλά και οι ανανεωτικές πρωτοβουλίες που χαρακτήρισαν το εγχείρημα: η στέγαση της σχολής στον ηγεμονικό οίκο των Μαυροκορδάτων, η εισαγωγή της διδασκαλίας των φυσικομαθηματικών, η συγκρότηση βιβλιοθήκης και τέλος η σύνταξη ενός λεξικού της αρχαίας ελληνικής, της μνημειώδους «Κιβωτού».