Η Ελληνική Επανάσταση ως διεθνές γεγονός (1825-1830)

από 5 Μαΐου 2022
Εισηγητής:Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών ΕΚΠΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στην σειρά αυτή των 5 διαδικτυακών ομιλιών του Καθηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών στο ΕΚΠΑ, Αριστείδη Χατζή, βλέπουμε πως καθώς διαδραματίζεται η εμφύλια σύγκρουση, η οθωμανική αντεπίθεση εξελίσσεται στη θάλασσα (Κάσος, Ψαρά, Σάμος) και στη στεριά (απόβαση Αιγυπτίων στην Πελοπόννησο, επιχειρήσεις στην κεντρική Ελλάδα). Από το 1825 έως το 1827 οι Έλληνες θα υποστούν μεγάλες ήττες, που θα θέσουν σε αμφισβήτηση τη σταθεροποίηση της Επανάστασης τα δύο προηγούμενα χρόνια (1823-1824). Ταυτόχρονα συμβαίνουν σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις καθώς η Μ. Βρετανία και η Ρωσία (αργότερα και η Γαλλία) προσπαθούν να καταλήξουν σε μια διπλωματική λύση τού Ελληνικού Ζητήματος, που να ικανοποιεί τα συμφέροντά τους και να μπορεί να γίνει δεκτή από τους Οθωμανούς. Στις εξελίξεις αυτές ο ρόλος των Ελλήνων δεν είναι καθοριστικός αλλά είναι πιο καίριος απ’ ό,τι συνήθως υποστηρίζεται. Θα δούμε πώς, στις ομιλίες που θα καλύψουν την περίοδο από την απόβαση του Ιμπραήμ ως την αναγνώριση του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.

Ευχαριστούμε το www.blod.gr για τη βιντεοσκόπηση.