Η ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ: Η αυτοκρατορία ως ιστορικό φαινόμενο από τους Ρωμαίους έως τους Αμερικανούς

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 7 Οκτωβρίου
Λήξη: 27 Ιανουαρίου 2020
(εκτός από αργίες)
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ2)
Ενότητα 13 ομιλιών

Τιμή: Μέλη 250€

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Από την αρχή του ιστορικού χρόνου μέχρι και σήμερα, το φαινόμενο της αυτοκρατορίας (ενός μεγάλου και ετερογενούς χώρου, ο οποίος κυβερνάται από έναν αυτοκράτορα) πέρασε από πολλά στάδια. Θα επιχειρήσουμε να αναλύσουμε το αυτοκρατορικό μόρφωμα μέσα από τη συγκριτική ανάλυση των σημαντικότερων αυτοκρατοριών, σε στενή συνάφεια με ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ιστορικό πλαίσιο. Θα διερευνήσουμε προνεοτερικές (ρωμαϊκή, μογγολική, βυζαντινή, οθωμανική) και νεοτερικές αυτοκρατορίες (γαλλική, βρετανική) αλλά και σχετικά άγνωστες (όπως η γερμανική), καθώς και την πλέον αμφιλεγόμενη αυτοκρατορία που γνώρισε ο κόσμος: την αμερικανική.