Η ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ: Μυσταγωγία του Φωτός

9 Δεκεμβρίου 2021
Εισηγητής:Marta Silvia Dios Sanz, υπ.Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας, συγγραφέας - μεταφράστρια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με αφορμή το έτος Δάντη Αλιγκέρι, η φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφράστρια Marta Silvia Dios Sanz εμβαθύνει, με τη διαδικτυακή αυτή διάλεξη, στην ποιητική εποποιία της σημαντικότερης ίσως λογοτεχνικής προσωπικότητας της Ιταλίας, ως αναβίωση μιας ιδιάζουσας κοσμοθεωρίας που αποκαλύπτεται βαθμιαία στον αναγνώστη.

Ευχαριστούμε το www.blod.gr για τη βιντεοσκόπηση.