ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ: Εισαγωγή στη σκέψη του Κορνήλιου Καστοριάδη

ΠΕΜΠΤΗ

Έναρξη: 7 Μαρτίου
Λήξη: 4 Απριλίου
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ7)
Ενότητα 5 ομιλιών

Τιμή: Μέλη 90€, Φίλοι 104€

 

 

Για κράτηση θέσης σε ομιλίες και εκδηλώσεις συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα bit.ly/ΟΜΙΛΙΕΣ2019

Εισηγητής:Θεοφάνης Τάσης, Λέκτορας Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο Alpen - Andria Universität της Αυστρίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο Καστοριάδης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους και πιο ρηξικέλευθους στοχαστές του δεύτερου μισού του 20ού αιώνα. Το καστοριαδικό έργο περιλαμβάνει άρθρα βαρύνουσας σημασίας πάνω στη φιλοσοφία, την ψυχανάλυση, την πολιτική, την οικονομία, όπως επίσης στην ανθρωπολογία, τη γλωσσολογία, την κοινωνιολογία, τη φυσική και τη βιολογία. Θα αναλυθούν οι θεμελιώδεις έννοιες της καστοριαδικής σκέψης, οι θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί γύρω απ’ αυτές, οι ιστορικές καταβολές τους, και θα συζητηθούν ως προς την εφαρμογή τους σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, με έμφαση στην αυτονομία και τη σχέση φιλοσοφίας, πολιτικής και ψυχανάλυσης.