ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: Κοινοτισμός

ΤΡΙΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Έναρξη: 5 Μαΐου
Λήξη: 8 Μαΐου
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ9)
Ενότητα 4 ομιλιών

Τιμή: Μέλη 90€, Φίλοι 100€

Η ομιλία στις 8/5 θα έχει τρίωρη διάρκεια (18.00–21.00)

Εισηγητής:Θεοφάνης Τάσης, Λέκτορας Σύγχρονης Φιλοσοφίας στο Alpen - Andria Universität της Αυστρίας
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στις ομιλίες θα παρουσιαστεί ο «κοινοτισμός», ένα από τα σημαντικότερα ρεύματα κριτικής στον πολιτικό φιλελευθερισμό, μέσα από τα έργα χαρακτηριστικών εκπροσώπων του όπως οι Alasdair MacIntyre, Michael Sandel, Charles Taylor και Michael Walzer. Αν και οι προαναφερθέντες παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους και δεν ανέπτυξαν μια συστηματική εναλλακτική «μεγάλη» θεωρία στον πολιτικό φιλελευθερισμό, ανέδειξαν ωστόσο τη σημασία της παράδοσης και του κοινωνικού πλαισίου για την ηθική και την πολιτική σφαίρα, προασπίζοντας την κοινωνική φύση του εαυτού και την αξία της κοινότητας.

Η ΠΥΡΝΑ θα παραμείνει κλειστή έως την έκδοση κυβερνητικής απόφασης για άρση των σχετικών μέτρων αλλά συνεχίζει να είναι μαζί σας...από το σπίτι, με επιλεγμένες ομιλίες και εργαστήρια που προσφέρονται online μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης.
Πληροφορίες στο info@pyrna.gr.

Καλή Άνοιξη με υπομονή και αισιοδοξία!