ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ: Το μειονοτικό ζήτημα στη νεότερη Ελλάδα (19ος-21ος αιώνας)

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 10 Φεβρουαρίου
Λήξη: 1 Ιουνίου (εκτός από αργίες)
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ2)
Ενότητα 14 ομιλιών

Τιμή: Μέλη 265€

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πώς ορίζονται οι «μειονότητες» και ποια η ιστορική τους σχέση με το ελληνικό έθνος-κράτος; Οι ομιλίες αυτού του κύκλου θα αναλύσουν το μειονοτικό ζήτημα στην Ελλάδα από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα, και θα εξετάσουν τις εθνικές, γλωσσικές, θρησκευτικές και πολιτικές διαστάσεις του. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθούν ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις, όπως των Εβραίων, των Σλάβων, των Βλάχων, των Τσάμηδων και των μουσουλμάνων, αλλά και των αλλόδοξων Ελλήνων.