Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, Η ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ (1823-1825)

ΠΕΜΠΤΗ

Έναρξη: 20 Ιανουαρίου

Λήξη: 3 Φεβρουαρίου

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ7)

Ενότητα 3 ONLINE ομιλιών μέσω της πλατφόρμας ZOOM

Τιμή: Μέλη 45€, Φίλοι 52€

Δήλωση συμμετοχής στο https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΧΑΤΖΗΣΙΑΝ2022

 

Εισηγητής:Αριστείδης Χατζής, Καθηγητής Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών στο ΕΚΠΑ, Διευθυντής Ερευνών στο Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών, Μέλος της εθνικής επιτροπής «Ελλάδα 2021»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ομιλίες εστιάζουν στις δύο φάσεις του Εμφυλίου της Ελληνικής Επανάστασης και στη βρετανική εμπλοκή που εξελίσσεται την ίδια περίοδο. Καθώς η Επανάσταση έχει σταθεροποιηθεί, οι Έλληνες καταφεύγουν στον διεθνή δανεισμό για να μπορέσουν να τη συντηρήσουν και να την επεκτείνουν. Η προσέγγιση στη Μεγάλη Βρετανία θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλαγή της πολιτικής της μεγαλύτερης αυτοκρατορίας του κόσμου, σε δύο δάνεια, σε εμπλοκή των φιλελεύθερων Βρετανών στην ελληνική πολιτική ζωή και τελικά σε έναν εμφύλιο πόλεμο δύο φάσεων που κρατά περίπου ένα χρόνο. Σε αντίθεση με την κυρίαρχη άποψη στη λαϊκότροπη ιστοριογραφία, θα αναδειχθεί η χρησιμότητα της βρετανικής παρέμβασης, η θετική διάσταση του εξωτερικού δανεισμού και η πολιτική αναγκαιότητα του εμφυλίου πολέμου.