ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ (6 ΗΜΕΡΕΣ)

Αν ενδιαφέρεστε για κάποιο από τα ταξίδια, συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα bit.ly/ΤΑΞΙΔΙΑ2019

Εισηγητής:Ιόλη Βιγγοπούλου, Δρ. Ιστορίας-Ερευνήτρια- Διπλωματούχος Ξεναγός
ΟΙ ΕΠΤΑ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ξεκινώντας από τη Σάμο, θα περάσουμε στη Μ. Ασία για να επισκεφθούμε τις 7 Εκκλησιές, πρώιμες χριστιανικές κοινότητες που σχετίζονται με την Αποκάλυψη του Ιωάννη: Έφεσος, Ιεράπολις, Λαοδίκεια, Φιλαδέλφεια, Σάρδεις, Θυάτειρα, Πέργαμος. Οργάνωση: www.somewhereweknow.com