Οικονομική κρίση, φιλελεύθερη δημοκρατία & λαϊκισμός

13 Δεκεμβρίου 2018
Εισηγητής:Αριστείδης Χατζής - Γιώργος Παγουλάτος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μία συζήτηση ανάμεσα στον καθηγητή Φιλοσοφίας Δικαίου & Θεωρίας Θεσμών (Τμήμα Ιστορίας & Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ) Αριστείδη Χατζή και τον καθηγητή Ευρωπαϊκής Πολιτικής & Οικονομίας (Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Γιώργο Παγουλάτο, με θέμα την κρίση νομιμοποίησης της φιλελεύθερης δημοκρατίας μετά το 2008. Η συζήτηση επικεντρώνεται κυρίως στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκη Ένωση, στην ελληνική κρίση και στις πολιτικές της συνέπειες καθώς και στο φαινόμενο του λαϊκισμού.

Ευχαριστούμε το www.blod.gr για τη βιντεοσκόπηση.