ΟΣΚΑΡ ΟΥΑΪΛΝΤ – ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ: ΕΚΛΕΚΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΕΣ

ΤΡΙΤΗ

Έναρξη: 12 Φεβρουαρίου
Λήξη: 28 Μαΐου
Ώρα: 11.30-13.00 (ΟΜ3)
Ενότητα 14 ομιλιών

Τιμή: Μέλη 238€, Φίλοι 274€

Για κράτηση θέσης σε ομιλίες και εκδηλώσεις συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα bit.ly/ΟΜΙΛΙΕΣ2019

Εισηγητής:Marta Silvia Dios Sanz, Φιλόλογος Παν/μίου Αθηνών - Μεταφράστρια
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«H ζωή μιμείται την τέχνη  περισσότερο απ’ ό,τι  η τέχνη τη ζωή»: Έχοντας ως σημείο αφετηρίας την ιδέα του Κάλλους στο Συμπόσιο του Πλάτωνα, θα προσεγγίσουμε παράλληλα  τα έργα των Όσκαρ Ουαίλντ και Οδυσσέα Ελύτη. Θα αναλύσουμε δύο θεμελειώδη  δοκίμια του Όσκαρ Ουαίλντ –«Η παρακμή του Ψεύδους» και «Ο κριτικός ως δημιουργός»- όπου η Αισθητική αναδύεται ως ακρογωνιαίος λίθος του αναστοχασμού του περί τέχνης και ζωής. Για το μεγάλο Άγγλο συγγραφέα το πραγματικό μυστήριο του κόσμου είναι το ορατό, όχι το μη ορατό. Ο Οδυσσέας Ελύτης, λυρικός υμνητής του Φωτός, πιστεύει ότι η Ομορφιά είναι μια οδός –η μόνη ίσως οδός προς το άγνωστο μέρος του εαυτού μας, προς αυτό που μας υπερβαίνει. Η Αισθητική λοιπόν αποκτά μια ηθική και μεταφυσική διάσταση. Στα δοκίμια του Ο. Ελύτη «Ανοιχτά Χαρτιά» και «Εν λευκώ» που θα μελετήσουμε, εμφανίζονται όροι όπως η «μεταφυσική του φωτός» και η «θεωρία των αναλογιών» που σκιαγραφούν μια καινοφανή Ποιητική του Αιγαίου.