ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: «ΤΑ ΔΥΟ ΒΗΤΑ» & «ΟΙ ΟΥΛΑΝΟΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗ (εκδ. ΚΑΠΟΝ)

ΤΕΤΑΡΤΗ

13 Νοεμβρίου
Ώρα: 18.30 (Β2)

 

Ελεύθερη είσοδος. Kράτηση θέσης απαραίτητη.

Εισηγητής:Αθηνά Κακούρη, Συγγραφέας
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: «ΤΑ ΔΥΟ ΒΗΤΑ» & «ΟΙ ΟΥΛΑΝΟΙ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ» ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΚΟΥΡΗ (εκδ. ΚΑΠΟΝ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

«Τα Δύο Βήτα» εξετάζουν την κατηγορία που διατυπώθηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1915 ότι ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν «γερμανόφιλος» και «καταπατητής του Συντάγματος». Η απάντηση είναι αρνητική. Το «Ουλάνοι στη Λάρισα» εξετάζει τα μέσα με τα οποία μπόρεσε να δημιουργηθεί και να διακινηθεί ένα τόσο κολοσσιαίο ψέμα καθώς και τους πιθανούς στόχους των εμπνευστών του.