«ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΑΤΗΡ ΠΑΝΤΩΝ»: Πόλεμος, κοινωνία & τεχνολογία (15ος-21ος αι.)

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 10 Οκτωβρίου

Λήξη: 12 Δεκεμβρίου

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ2)

Ενότητα 10 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

Τιμή: Μέλη 150€, Φίλοι 170€

Δήλωση συμμετοχής στο https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΛΥΒΑΝΙΟΣΟΚΤ2022

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι ομιλίες αποσκοπούν στην κριτική ανάλυση του πολέμου από τον ύστερο μεσαίωνα μέχρι και τη σημερινή εποχή, και στην ανάδειξη των πολλών αλληλεπιδράσεων των ενόπλων συγκρούσεων με τα πεδία της κοινωνίας, της πολιτικής και της τεχνολογίας. Δεν θα αναλωθούν σε λεπτομερείς περιγραφές στρατιωτικών γεγονότων αλλά θα παρακολουθήσουν την ιστορική εξέλιξη του πολεμικού φαινομένου από τον «πόλεμο των ιπποτών» του μεσαίωνα, στον «πόλεμο των εθνών» της νεωτερικής εποχής και σε αυτόν των «παγκοσμίων πολέμων» του 20ού αι. Θα διερευνηθεί, επίσης, ο ρόλος των κοινωνικών συνθηκών, αλλά και των πολιτισμικών και θρησκευτικών πεποιθήσεων στη διαμόρφωση των πολέμων, επιτρέποντας έτσι τη μελέτη περιπτώσεων όπως οι «ανταρτοπόλεμοι» (η Επανάσταση του 1821), ο «ιερός πόλεμος» (του Ισλάμ), ο «πόλεμος της χημείας» (Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος) και ο «πόλεμος της φυσικής» (Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος).