ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ & ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

ΤΡΙΤΗ

Έναρξη: 15 Ιανουαρίου
Λήξη: 29 Ιανουαρίου
Ώρα: 11.30-13.00 (ΟΜ8)
Ενότητα 3 ομιλιών

 

Τιμή: Μέλη 57€, Φίλοι 65€

Εισηγητής:Παύλος Σακκάς, Καθηγητής Ψυχιατρικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ανάπτυξη του εγκεφάλου των παιδιών πολλές φορές καθυστερεί ή παίρνει λάθος δρόμους εξαιτίας ανατομικών ανωμαλιών ή λειτουργικών διαταραχών. Και για τις δύο περιπτώσεις υπάρχουν σήμερα διάφοροι τρόποι αναγνώρισης και αντιμετώπισης. Να σημειωθεί ότι κάποιες από αυτές που ονομάζουμε «διαταραχές», μπορούν ουσιαστικά να αποτελέσουν προσόντα για την επιτυχία στην ενήλικη ζωή. Οι γονείς δεν θα πρέπει να τρομοκρατούνται από ταμπέλες και δυσνόητες διαγνώσεις, όπως δυσλεξία, αυτισμός, Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), που απλόχερα μοιράζουν όσοι ασχολούνται με την ψυχική υγεία των παιδιών. Τέλος θα διερευνηθούν οι επιπτώσεις από τις στιγματιστικές αυτές πρακτικές.