«ΡΩΣΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ»: ταυτότητες, συγκλίσεις και αποκλίσεις (10ος – 21ος αι.)

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 9 Oκτωβρίου

Λήξη: 27 Νοεμβρίου

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ1)

Ενότητα 8 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

Τιμή: Μέλη 136€, Φίλοι 150€

Δήλωση συμμετοχής στο https://bit.ly/LYVOCT2023

 

 

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μια κριτική εισαγωγή στις ρωσικές ταυτότητες, στη «Μακρά Διάρκεια», που ορίζεται από τον εκχριστιανισμό των Ρώσων τον 10ο αιώνα μέχρι και την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία τον 21ο. Στο πλαίσιο αυτό, θα διερευνηθεί μια σειρά ουσιαστικών ζητημάτων όπως ο ρόλος της ορθοδοξίας στη ρωσική ιστορία, η χρήση του παρελθόντος και ιδιαίτερα αυτού της «Ρωσίας του Κιέβου», ο ρόλος του κομμουνισμού στη ρωσική ταυτότητα κατά τη διάρκεια της ΕΣΣΔ και η ανάδυση των εθνικισμών των σοβιετικών «Δημοκρατιών». Η ανάλυση θα επιτρέψει και την πληρέστερη εξέταση τόσο της ιστορικής εξέλιξης της Ουκρανίας και της πολιτικής του Πούτιν, όσο και τη συγκριτική ανάλυση της ρωσικής και της ελληνικής ιστορικής εμπειρίας, μέσω της οποίας θα διερευνηθούν συγκλίσεις και αποκλίσεις μεταξύ των δύο χωρών.