Σύγχρονη Τέχνη – Γιατί αξίζει να ασχοληθούμε μαζί της;

από 11 Φεβρουαρίου 2021
Εισηγητής:Ιωάννα Βετσοπούλου, Ιστορικός Τέχνης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ΠΥΡΝΑ φιλοξένησε διαδικτυακά την ιστορικό Τέχνης Ιωάννα Βετσοπούλου, η οποία μίλησε για τη σύγχρονη τέχνη. Η τέχνη βρίσκεται μέσα στη ζωή μας με ποικίλους τρόπους. Τα έργα τέχνης υπάρχουν στον κόσμο και ταυτόχρονα δημιουργούν έναν κόσμο, με δικούς του θεσμούς, αξίες, δίκαιο, αγορά, κοινό, όρια και υλικά. Κατά τη διάρκεια των ομιλιών, με αφορμή έργα της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, θα στοχαστούμε πάνω στο παιχνίδι της Σύγχρονης τέχνης με τα οντολογικά όρια της τέχνης, στη σχέση της με την Κοινωνιολογία, στους νέους ρόλους του καλλιτέχνη καθώς και στην από-υλοποίηση του έργου τέχνης και τον ρόλο των αφηγήσεων σε αυτό.

Ευχαριστούμε το www.blod.gr για τη βιντεοσκόπηση.