ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ, ΠΡΟ-ΕΦΗΒΙΚΗ & ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

ΤΡΙΤΗ

Έναρξη: 12 Φεβρουαρίου
Λήξη: 19 Μαρτίου
Ώρα: 11.00-13.00 (ΕΡ3)
Ενότητα  6 συναντήσεων

Τιμή: Μέλη 138€

Εισηγητής:Τζίνα Θανοπούλου, E.d.M., M.A. Παν/μίου Harvard, Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Ψυχοεκπαιδευτική Σύμβουλος
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στόχος του εργαστηρίου είναι να παρουσιάσει και εξηγήσει την έννοια της Συναισθηματική Νοημοσύνης, Σ.Ν, (E.Q) στους Γονείς για να μπορέσουν να βοηθήσουν τα Παιδιά τους απο τη Παιδική ηλικία, μέχρι και τη Προ-εφηβεία και Εφηβεία, να την καλλιεργήσουν. Η κατανόηση και η καλλιέργεια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης,  θα βοηθήσει τα παιδιά να αποκτήσουν Συναισθηματική Ωρίμανση, Αυτοπεποίθηση & Ικανότητες για Εξέλιξη.  Θα δωθούν στους Γονείς Τεχνικές & Κλειδιά για το πως να περάσουν στα παιδιά τους στη πράξη την έννοια της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, ώστε αυτά, με το παραδειγμα της ζωής & Πράξης των Γονέων τους, θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν Αξίες & Ικανότητες στη ζωή τους όπως: η  Επικοινωνία, η Αυτογνωσία, ο Αυτοσεβασμός, η Διάκριση, η Ενσυναίσθηση, η  Επιμονή & η Υπομονή στην επίτευξη των στόχων & η ικανότητα για Υγιή & Ισορροπημένη Εξέλιξη.
Η φιλοσοφία του εργαστηρίου βασίζεται στον «πατέρα» της θεωρίας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, Dr. Daniel Goleman, καθηγητή του Harvard University & στη θεωρία της Πολλαπλής Νοημοσύνης  του Dr. Howard Gardner. Με κατανοητή Θεωρια και πολλά πρακτικά παραδείγματα, οι γονείς που θα συμμετάσχουν στο εργαστήριο, θα κατανοήσουν αυτη τη σημαντική παιδαγωγική & ψυχολογική  θεωρία και θα μπορέσουν να την κάνουν πράξη & να την εντάξουν στη ζωή των παιδιών τους, ωστε αυτά να γίνουν πιο ισορροπημενα, ευτυχισμένα  και  δημιουργικά