ΘΡΗΣΚΕΙΑ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 10 Μαϊου
Λήξη: 31 Μαϊου
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ7)
ONLINE ομιλία μέσω της πλατφόρμας ZOOM

Τιμή: 60€ 

Aπαραίτητη η δήλωση συμμετοχής στο http://bit.ly/ΛΥΒΑΝΙΟΣΜΑΙΟΣ2021

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η σχέση θρησκευτικής πίστης και πολιτικής εξουσίας παραμένει και στις μέρες μας ένα ακανθώδες ζήτημα, με πολλές διαστάσεις αλλά και εκφάνσεις. Η ενότητα αυτή 4 ομιλιών του ιστορικού Δημήτρη Λυβάνιου θα διερευνήσει τη συνάρθρωση της θρησκείας με την πολιτική επιχειρώντας να δώσει μία ευρεία οπτική του φαινομένου με παραδείγματα από την Ευρώπη, τις ΗΠΑ αλλά και τον ισλαμικό κόσμο. Έτσι, θα εξεταστούν ζητήματα όπως το «κοσμικό» και το «θεοκρατικό» κράτος, ο ρόλος της οργανωμένης εκκλησίας στην πολιτική, η θέση της θρησκείας σε «πολυπολιτισμικές» κοινωνίες αλλά και η εργαλειοποίηση της θρησκείας και το θέμα των «βίαιων» και «ειρηνικών» θρησκειών.