ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ Η ΕΥΡΩΠΗ: Θέματα ευρωπαϊκής ιστορίας (9ος – 21ος αι.)

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 18 Φεβρουαρίου
Λήξη: 10 Ιουνίου (εκτός από αργίες)
Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ2)
Ενότητα 13 ομιλιών

Τιμή: Μέλη 221€, Φίλοι 254€

Για κράτηση θέσης σε ομιλίες και εκδηλώσεις συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα bit.ly/ΟΜΙΛΙΕΣ2019

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τι είναι η «Ευρώπη»; Μια γεωγραφική οντότητα, μια κοινότητα πολιτικών και οικονομικών ιδεωδών, ένα σύνολο χριστιανικών κρατών; Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της και πώς αυτά διαμορφώθηκαν και μεταβλήθηκαν στη «μακρά διάρκεια»; Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σ’ αυτά και σε συναφή ερωτήματα εξετάζοντας ορισμένους βασικούς σταθμούς στην ευρωπαϊκή ιστορία, από τη στέψη του Καρλομάγνου ως «αυτοκράτορα των Ρωμαίων» μέχρι και το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Θα διερευνηθούν η μεσαιωνική κληρονομιά της Ευρώπης, η συμβολή της Αναγέννησης, της Μεταρρύθμισης και του Διαφωτισμού στην ευρωπαϊκή αυτοσυνείδηση, το πέρασμα της Ευρώπης στη νεοτερικότητα, οι «ευρωπαϊκοί εμφύλιοι» παγκόσμιοι πόλεμοι και οι σχεδιασμοί για υπερεθνικές συσσωματώσεις.