ΤΣΑΪ, ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ & ΖΑΧΑΡΗ: Ο ρόλος των προϊόντων στη διαμόρφωση του νεότερου κόσμου (15ος-20ος αι.)

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 9 Ιανουαρίου

Λήξη: 30 Ιανουαρίου

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ7)

Ενότητα 4 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

Τιμή: Μέλη 60€, Φίλοι 70€

 

Δήλωση συμμετοχής στο https://bit.ly/ΠΥΡΝΑΛΥΒΑΝΙΟΣΙΑΝ2023

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τα καταναλωτικά και διατροφικά προϊόντα δεν είναι απλά «εμπορεύματα» αλλά ιστορικά φαινόμενα, τα οποία όχι μόνον παράγονται και διακινούνται από περίπλοκα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα, αλλά συμβάλλουν καθοριστικά στη διαμόρφωσή τους. Οι ομιλίες θα επιχειρήσουν να διερευνήσουν τον ιστορικό ρόλο ορισμένων βασικών εμπορευμάτων, όπως η ζάχαρη, ο καφές, τα διαμάντια, το τσάι κ.ά., και τη σύνδεσή τους με θέματα όπως η αποικιοκρατία, το εμπόριο σκλάβων, οι «δρόμοι του μεταξιού» και ο βιομηχανικός καπιταλισμός. Από την ανάλυση θα προκύψουν ενδιαφέρουσες συνδέσεις, όπως η σχέση της ζάχαρης με τον αμερικανικό εμφύλιο και αυτή των διαμαντιών με τον γερμανικό μιλιταρισμό και τη γενοκτονία των αυτόχθονων φυλών της Ναμίμπια στις αρχές του 20ου αιώνα.