Τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ® (www.vivliaserodes.gr) είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που φέρνει μικρές, κινητές, θεματικές και δανειστικές βιβλιοθήκες μέσα στις τάξεις των δημόσιων δημοτικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Δημιουργήθηκαν το 2012 από τη μη κερδοσκοπική πολιτιστική εταιρεία Η ΠΥΡΝΑ  (www.pyrna.gr), με τη συνεργασία του Γραφείου Περιβάλλοντος της Α’ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθηνών.

Τα θέματα των Βιβλίων σε Ρόδες υποστηρίζουν τα εργαστήρια δεξιοτήτων, και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς. Καλλιεργούν τα ενδιαφέροντα, την κριτική σκέψη και την αισθητική των παιδιών ενώ τους προσφέρουν τη δυνατότητα  να δανειστούν τα βιβλία στο σπίτι και να μοιραστούν την απόλαυση του διαβάσματος με την οικογένειά τους.