ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΖΩΗΣ & ΘΑΝΑΤΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ

Έναρξη: 8 Μαρτίου

Λήξη: 29 Μαρτίου

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ4)

Ενότητα 4  ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

Τιμή: Μέλη 60€, Φίλοι 69€

Δήλωση συμμετοχής στο https://bit.ly/SVMAR2023

 

 

Εισηγητής:Στέλιος Βιρβιδάκης Ομότιμος Καθηγητής Ηθικής Φιλοσοφίας ΕΚΠΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σε αυτή την ενότητα ομιλιών εφαρμοσμένης ηθικής, εξετάζονται σοβαρά διλήμματα που αφορούν κυριολεκτικά ζητήματα ζωής και θανάτου. Αυτά περιλαμβάνουν την ευθανασία, τις αμβλώσεις,  τη θανατική ποινή και τον πόλεμο. Παρουσιάζονται οι κυριότερες τοποθετήσεις και τα φιλοσοφικά επιχειρήματα που αναπτύσσονται υπέρ και κατά διαφόρων μορφών ευθανασίας, της πρακτικής των αμβλώσεων, της επιβολής της θανατικής ποινής, καθώς και για τον προσδιορισμό των αναγκαίων συνθηκών που δικαιολογούν την έναρξη ενός πολέμου και για την κατά το δυνατόν ορθή διεξαγωγή του. Διερευνώνται οι σχέσεις αυτών των τοποθετήσεων και των επιχειρημάτων που τις στηρίζουν με ευρύτερες κοινωνικές αντιλήψεις, με πολιτικές αποφάσεις και με νομικές διατάξεις  του ισχύοντος δικαίου στις φιλελεύθερες δημοκρατίες.