«ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ»: Αντιλήψεις για το «τέλος του κόσμου» στη μεσαιωνική και νεότερη εποχή

ΔΕΥΤΕΡΑ

Έναρξη: 19 Φεβρουαρίου 2024

Λήξη: 22 Απριλίου 2024

Ώρα: 18.30-20.00 (ΟΜ4)

Ενότητα 8 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ

Τιμή: Μέλη 136€, Φίλοι 150€

Δήλωση συμμετοχής στο https://bit.ly/DLFEB2024

 

 

Εισηγητής:Δημήτρης Λυβάνιος, Επίκουρος Καθηγητής Νεότερης Ιστορίας ΑΠΘ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σ’ αυτή τη σειρά διαδικτυακών ομιλιών θα διερευνήσουμε τις αντιλήψεις για το τέλος του κόσμου, εκκινώντας από την παραδοχή ότι οι υποθέσεις που κάνουν οι κοινωνίες για την ολοσχερή καταστροφή του αναδεικνύουν τις βασικές πολιτισμικές και κοινωνικές τους βάσεις: κάθε κοινωνία έχει το (υποτιθέμενο) τέλος που της ταιριάζει. Στο πλαίσιο αυτό θα αναλυθούν οι ιδέες των Αβρααμικών θρησκειών για την «Αποκάλυψη», καθώς και κοσμικές εσχατολογικές απόψεις από τη μεσαιωνική και τη νεότερη εποχή. Θα εξεταστούν επίσης οι σχέσεις της επιστήμης με την εσχατολογική θεώρηση του κόσμου, καθώς και «χιλιαστικά» κινήματα και πεποιθήσεις.