ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Δημιουργικά εργαστήρια με σκοπό την ανάπτυξη της φαντασίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας, της ικανότητας επικοινωνίας και της διάθεσης για ομαδικό παιχνίδι, αλλά και υποστηρικτικές εκδηλώσεις για γονείς και εκπαιδευτικούς.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ