ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
(Ξ3) ΛΑΚΩΝΙΑ
 
 
(ΕΡ10) YOGA
 
(ΕΡ9) M. DIOS SANZ
 
(ΠΠ1) ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ;
 
(ΠΠ3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
 
4
5
6
7
8
9
10
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΕΡ3) Μ. ΝΤΑΒΟΥ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(Ξ4) ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ Β. & Ε. ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ
 
(ΕΡ7) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΟΜ5) Θ.ΤΑΣΗΣ
 
(ΠΠ2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
(ΕΡ10) YOGA
 
(ΕΡ9) M. DIOS SANZ
 
(ΠΠ1) ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ;
 
(ΠΠ3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΕΡ3) Μ. ΝΤΑΒΟΥ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(ΕΡ4) Γ.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
 
(ΕΡ6) Γ.ΚΩΤΣΑΝΗΣ
 
(Β2) Α.ΚΑΚΟΥΡΗ
 
(ΕΡ7) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΕΡ8) ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 
(ΟΜ5) Θ.ΤΑΣΗΣ
 
(ΠΠ2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
(ΠΠ1) ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ;
 
(ΠΠ3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΕΡ3) Μ. ΝΤΑΒΟΥ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(ΕΡ4) Γ.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
 
 
(ΕΡ7) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΟΜ5) Θ.ΤΑΣΗΣ
 
(ΠΠ2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
(ΕΡ10) YOGA
 
(ΕΡ9) M. DIOS SANZ
 
(ΠΠ1) ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ;
 
(ΠΠ3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
 
 
25
26
27
28
29
30
1
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΕΡ3) Μ. ΝΤΑΒΟΥ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(ΕΡ4) Γ.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
 
(Β3) Η. ΜΑΓΓΛΙΝΗΣ
 
(ΕΡ7) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΕΡ8) ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 
(ΟΜ5) Θ.ΤΑΣΗΣ
 
(ΠΠ2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
(ΕΡ10) YOGA
 
(ΕΡ9) M. DIOS SANZ
 
(ΠΠ3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ