ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
 
 
 
(ΕΡ3) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(OM8) Α.ΧΑΤΖΗΣ
 
 
 
 
11
12
13
14
15
16
17
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM1) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ2) MARTA S.D. SANZ
 
 
(ΕΡ3) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(OM8) Α.ΧΑΤΖΗΣ
 
 
 
 
18
19
20
21
22
23
24
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM1) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ2) MARTA S.D. SANZ
 
 
(ΕΡ3) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(OM8) Α.ΧΑΤΖΗΣ
 
 
 
 
25
26
27
28
29
30
31
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM1) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ2) MARTA S.D. SANZ
 
 
(ΕΡ3) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(OM8) Α.ΧΑΤΖΗΣ