ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(ΕΡ4) Γ.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
 
 
(ΕΡ7) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΠΠ2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
(ΟΜ8) Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
(ΕΡ9) M. DIOS SANZ
 
(ΠΠ3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(ΕΡ4) Γ.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
 
 
(ΕΡ7) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΠΠ2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
(ΟΜ8) Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
(ΕΡ9) M. DIOS SANZ
 
(ΠΠ3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
 
 
20
21
22
23
24
25
26
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(ΕΡ4) Γ.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
 
 
(ΕΡ7) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΠΠ2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
(ΟΜ8) Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
(ΕΡ9) M. DIOS SANZ
 
(ΠΠ3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
 
 
27
28
29
30
31
1
2
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΕΡ4) Γ.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
 
(OM9) Κ. ΧΛΩΡΟΥ
 
(ΕΡ7) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΟΜ8) Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
(ΕΡ9) M. DIOS SANZ
 
 
 
22-01-2020