ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
1
2
3
4
5
6
7
 
 
(OM1) Γ.ΜΑΓΓΙΝΗΣ
 
 
(ΠΠ2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
(ΠΠ1) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(Β1) Π.ΦΟΥΤΑΚΗΣ
 
(ΕΡ4) Ε. ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ
 
(ΕΡ5) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΟΜ4) Α.ΧΑΤΖΗΣ
 
(ΕΡ7) M. DIOS SANZ
 
(ΠΠ2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
(ΠΠ1) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(ΟΜ5) Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
(ΕΡ4) Ε. ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ
 
(ΕΡ5) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΕΡ6) ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 
(ΟΜ4) Α.ΧΑΤΖΗΣ
 
(ΕΡ7) M. DIOS SANZ
 
(ΠΠ1) ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ
 
(ΠΠ2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
 
(ΕΡ4) Ε. ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ
 
(ΕΡ5) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΟΜ4) Α.ΧΑΤΖΗΣ
 
 
(Ξ2) ΝΑΥΠΛΙΟ
 
 
29
30
31
1
2
3
4
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(ΟΜ6) Δ.ΛΥΒΑΝΙΟΣ
 
(ΟΜ5) Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
 
 
 
 
24-10-2018