ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
28
29
30
1
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
 
 
 
 
 
 
 
12
13
14
15
16
17
18
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM1) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ2) MARTA S.D. SANZ
 
(OM3) Λ. ΔΙΒΑΝΗ
 
(ΕΡ3) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
 
 
 
19
20
21
22
23
24
25
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM1) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ2) MARTA S.D. SANZ
 
(ΕΡ2) Γ.ΚΩΤΣΑΝΗΣ
 
(ΕΡ4) Ε. ΖΑΧΑΡΟΥΛΗ
 
(OM3) Λ. ΔΙΒΑΝΗ
 
(ΕΡ3) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΟΜ5) Θ.ΤΑΣΗΣ
 
 
 
 
26
27
28
29
30
31
1
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM1) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ2) MARTA S.D. SANZ
 
 
(ΕΡ3) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΟΜ5) Θ.ΤΑΣΗΣ
 
 
 
 
31-10-2020