ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
27
28
29
30
31
1
2
 
 
 
 
 
 
 
3
4
5
6
7
8
9
 
 
 
(OM1) Α.ΧΑΤΖΗΣ
 
(ΕΡ8) Μ. ΝΤΑΒΟΥ
 
 
 
10
11
12
13
14
15
16
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ3) Β. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(ΕΡ4) Γ.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
 
(OM4) Γ. ΤΟΥΝΤΑΣ - Α. ΔΟΞΙΑΔΗΣ
 
(ΕΡ6) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΕΡ7) ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 
(OM1) Α.ΧΑΤΖΗΣ
 
(ΕΡ8) Μ. ΝΤΑΒΟΥ
 
(ΠΠ1) ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ;
 
 
 
17
18
19
20
21
22
23
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ3) Β. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(ΕΡ4) Γ.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
 
(Β1) Λ.ΔΙΒΑΝΗ
 
(ΟΜ5) Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
(ΕΡ6) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΕΡ8) Μ. ΝΤΑΒΟΥ
 
(ΠΠ1) ΤΡΩΓΕΤΑΙ ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ;
 
 
 
24
25
26
27
28
29
1
(ΕΡ1) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(ΕΡ3) Β. ΣΟΦΙΑΝΟΥ
 
(ΕΡ2) Α.ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
 
(OM2) ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
 
(ΟΜ3) MARTA S.D. SANZ
 
(ΕΡ4) Γ.ΠΑΛΟΥΜΠΗΣ
 
(ΕΡ5) Γ.ΚΩΤΣΑΝΗΣ
 
(ΟΜ5) Ν.ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
 
(ΕΡ6) Ε. ΜΑΡΤΙΝΟΥ
 
(ΕΡ7) ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ
 
(OM6) Λ. ΔΙΒΑΝΗ
 
(ΕΡ8) Μ. ΝΤΑΒΟΥ
 
(ΕΡ9) M. DIOS SANZ