ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Μικρές ομάδες εργασίας που προϋποθέτουν συστηματική και ενεργή συμμετοχή και δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εξελίξουν τις δεξιότητές τους. Απευθύνονται μόνο σε μέλη, έχουν περιορισμό στον αριθμό συμμετεχόντων και η εγγραφή από την έναρξη της ενότητας είναι απαραίτητη.  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ