Επικοινωνία

Κοκκιναρά 43, 145 63 Κηφισιά

Τ: 210 62 30 913

F: 210 62 32 141

pyrnanet@otenet.gr

καθημερινές εκτός Τετάρτης

10.00-14.00 και 17.00-19.00

Η ΠΥΡΝΑ θα παραμείνει κλειστή έως την έκδοση κυβερνητικής απόφασης για άρση των σχετικών μέτρων αλλά συνεχίζει να είναι μαζί σας...από το σπίτι, με επιλεγμένες ομιλίες και εργαστήρια που προσφέρονται online μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης.
Πληροφορίες στο info@pyrna.gr.

Καλή Άνοιξη με υπομονή και αισιοδοξία!