Πρόγραμμα Πύρνας
Χορηγός
Βιβλία σε Ρόδες
Μεγάλος Δωρητής
Βιβλία σε Ρόδες - Χορηγοί
Κοινωφελείς δράσεις - Χορηγοί
Η ΠΥΡΝΑ θα παραμείνει κλειστή έως την έκδοση κυβερνητικής απόφασης για άρση των σχετικών μέτρων αλλά συνεχίζει να είναι μαζί σας...από το σπίτι, με επιλεγμένες ομιλίες και εργαστήρια που προσφέρονται online μέσω εφαρμογών τηλεδιάσκεψης.
Πληροφορίες στο info@pyrna.gr.

Καλή Άνοιξη με υπομονή και αισιοδοξία!