ΤΑΞΙΔΙΑ

Από μακρινά και πολυήμερα, μέχρι σύντομες αποδράσεις, τα πολιτιστικά ταξίδια της Πύρνας απευθύνονται αποκλειστικά στα μέλη της και έχουν δημιουργήσει ένθερμους και πιστούς ταξιδιώτες. Τα μέλη που ενδιαφέρονται για κάποιον από τους ακόλουθους προορισμούς, θα πρέπει να το δηλώσουν, ώστε να τους σταλεί το πρόγραμμα.

ΤΑΞΙΔΙΑ